Връщане на стока

I. Връщане на дефектна стока (рекламация на стока)

1.В момента на доставка на стоката Получателят има възможност да отвори пратката и да провери дали съдържанието на пакета съответства на поръчката, преди да плати на куриера. В случай, че има възникнали при транспорта нарушения във външния вид, или че окомплектовката на стоката или документацията е непълна, Получателят трябва да се обърне към куриера, който да състави протокол за увредена пратка. Ако Получателят не направи това, доставката се счита за одобрена при получаване и Клиентът губи правото да претендира в по-късен момент, че стоката му е доставена с нарушения във външния вид, или че окомплектовката и/или съпътстващата документация е непълна.

2. В случай, че Клиентът е поръчал и получил дреха с неудобен за него размер и желае да получи друг размер, той следва да се свърже с Доставчика по един от начините, описани на адрес http://onlinestore.yacht-office.com/index.php?route=information/contact. Тук важат условията от Раздел II – връщане на закупена стока.

 

II. Връщане на закупена стока (отказ от договор от разстояние)

1. Яхт Офис (Доставчикът) предлага на Клиента възможност за връщане на закупена стока. Ако е променил своето решение за покупката, Клиентът може да се възползва от тази опция по каквато и да е причина, без да дължи обезщетения или неустойки, като сам поеме разходите за транспорт.

2. Срокът за отказ от договор от разстояние е 14 календарни дни, считано от датата, на която Получателят е влязъл във владение на стоката.

За да бъде спазен този срок за отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати съобщение, обяснено в т. 3, относно решението си за отказ преди изтичането на срока.

3. За да упражни своето право за връщане на стока, Потребителят трябва да изпрати съобщение към Доставчика:

3.1 по поща или електронна поща, посочени на адрес http://onlinestore.yacht-office.com/index.php?route=information/contact. С това съобщение Клиентът трябва недвусмислено да уведоми Доставчика, че желае да прекрати своя договор за покупка на стока, като то трябва да съдържа контактните данни на Клиента (име, адрес, тел. номер и електронна поща). Яхт Офис се ангажира да съобщи на Потребителя на посочените данни за обратна връзка, че стоката е получена и дали ще бъде одобрено връщането.

Стандартният формуляр за връщане на стока е достъпен в Приложение №1 към условията за Връщане на закупена стока.

3.2 като използва вградения модул за връщане на закупена стока. За целта Потребителят трябва да е влязъл в своя профил в платформата onlinestore.yacht-office.com. На адрес http://onlinestore.yacht-office.com/index.php?route=account/order се избира бутона "Вижте" за съответната поръчка, а след това се избира бутона "Върнете" за желаната стока. Системата въвежда детайлите за всеки отделен продукт, а ако Потребителят желае, може да въведе други данни за контакт, както и забележки в полето "Детайли".

4. Щом Потребителят реши да упражни своето право на отказ от договор от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

4.1 При обратното изпращане на поръчката Клиентът трябва да приложи:

а) целия получен комплект на стоката  - продуктът, съпътстващите го аксесоари, етикети и непокътната му опаковка; както и

б) прилежащите ѝ документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол и гаранционна карта (ако е издадена).

4.2 Клиентът е длъжен да върне стоката в търговски вид, позволяващ по-нататъшната  ѝ продажба, а именно – пълна окомплектовка, без дефекти, петна, щети, следи от употреба или каквито и да е повреди.

4.3 В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже или да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

4.4 До предаването на стоката на Яхт Офис рискът от случайното ѝ повреждане или изгубване се носи изцяло от Потребителя.

5. В случай, че отказът от договора е одобрен, Доставчикът се ангажира в срок от 14 дни от връщането на стоката да възстанови получените за нея плащания по избрания от Клиента начин.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за покупка)

 

До „Яхт Офис“ ООД, ЕИК 148081550, тел./факс: 052/691110, с адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 53, с/у сградата на Военноморския музей:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки (посочете наименование и количество за всяка стока):

 

 

– Получено на:

– Име на потребителя:

– Адрес на потребителя:

– Телефон на потребителя:

– Електронна поща на потребителя:

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

– Дата:

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

Всички права запазени Yacht Office © 2020